ЦЈЗ Струмица

ЈЗУ Центар за јавно здравје Струмица е една од најстарите здравствени институции во Република Македонија, која што функцонира на територијата на Општина Струмица, Валандово, Босилово, Василево, Ново Село...

Повеќе

Контакт информации

 

ул. "Панче Пешев" бб, Струмица

Телефон: +389 34 324 495
Факс: +389 34 326 183
Email: info@cjzstrumica.mk